Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Activiteiten van BFPVS en van zijn gemeenten

Algemene Vergadering van het BFPVS op 13/06/18

De Raad van Bestuur van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden vzw nodigt van harte zijn leden op de volgende Algemene Vergadering van het Belgisch Forum uit, die op 13 juni 2018 van 15u30 tot 17u in de Raadzaal van het Stadhuis van de Stad Brussel, Grote Markt 1 te 1000 Brussel plaats zal hebben. Hieronder vindt u het agenda van die Algemene Vergadering :

 1. Goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering op 24/04/2018 en van de publicatie van de veranderingen van de statuten
 2. Beheer van de vereniging
  1. Leden 2018 :
  2. Verkiezing van de bestuurders, de (vice)voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de rekeningencommissaris
  3. Verkiezingen van de leden van de Beheerscomite van het Belgisch Forum
 3. Goedkeuring van de jaarrekening, de balans van 2017 en van het Commissarisverslag
 4. Kwijting aan de bestuursleden
 5. Overzicht van de begroting 2018
 6. Activiteitenverslagen van juni 2017 tot juni 2018 van het BFPVS
  1. Europees Forum voor Veiligheid in de Steden
   1. Algemene Vergadering van EFUS in Luik op 14 en 15/5/18
   2. Belgische leden van EFUS
   3. Just and Safer Cities : Publicatie van het Belgisch Forum met UNIA "Strijding tegen de discriminaties op het lokale niveau"
   4. Preventie van gewelddadige radicalisering (LIAISE II) : verspreiding van het verslag van de slotstudievoormiddag op 11/12/2017 in Brussel, georganiseerd door het BFPVS
  2. Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur en van het Beheerscomite
  3. Evolutie van het aantal bezoekers van de website
  4. Activiteitenverslagen van de netwerken van het Belgisch Forum
   1. Preventieambtenaren
   2. Interne evaluatoren
   3. Coördinatiecel Gemeenschapswachten
   4. Lokale Drugscoordinaties
   5. Lokale bemiddelaren van de interpersoonlijke conflicten
   6. Buurt- en sociale bemiddelaars
   7. GAS-bemiddelaars
   8. Gemeentelijke schooldiensten
   9. Straathoekwerkscoordinaties
   10. Administratieve en financiële coordinatoren
   11. GAS-ambtenaren (Gemeentelijke Administratieve Sancties)
   12. Adviseurs in diefstalpreventie
   13. OGAM’s diensten : Omkadering voor de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (Autonome werkstraffen)
   14. Juridische bijstand
   15. Preventie van gewelddadige radicalisering
   16. Stedelijke bendes
   17. Onveiligheidsgevoel in de sociale huisvestingen
 7. Kalender
  1. 13/9/18 : Studiedag over « 25 jaar preventie » in Leuven
  2. Datum van de volgende politieke Raad van Bestuur van het BFPVS
  3. 3de studiedag van het BFPVS over het verantwoord delen van de openbare ruimte" in Brussel op 11 december 2018
 8. Varia

Voor een goed verloop van deze vergadering, ontvangen wij graag uiterlijk vóór 1 juni 2018 een bevestiging van uw effectieve aanwezigheid per mail.
Indien u bent verhinderd, gelieve u dan te laten vertegenwoordigen en het ingevulde en ondertekende antwoord- en volmachtsformulier hier in bijlage terug te sturen, per mail, of per fax op 02/279.65.09 ter attentie van Laetitia NOLET, Manager van het Belgisch Forum vzw.

In de hoop u binnenkort te mogen ontmoeten,

De Raad van Bestuur van het Belgisch Forum vzw, met de Burgemeesters van de gemeenten en de steden van Brussel, Bergen, Charleroi, Luik, Vilvoorde, Schaarbeek, Sint Jans Molenbeek en Sint Joost-ten-Node

ALGEMENE VERGADERING OP 13/06/2017

De "light" documentenmap kunt u hier vinden, de jaarrekeningen hier en het balans en Français ici en hier in het Nederlands. De volledige map met de activiteitensverslag van de netwerken kunt u hier vinden.

Hier kunt u het verslag van die AV vinden.

AGENDA

 1. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering op 13 juni 2016
 2. Organisatie van de vereniging
  1. Leden 2017
  2. Verkiezing van de bestuurders, de (vice)voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de rekeningencommissaris
 3. Goedkeuring van de balans 2016 en Commissarisverslag
 4. Kwijting aan de bestuursleden
 5. Perspectieven en strategische doelstellingen van het BFPVS 2017-2018
 6. Begroting 2017
 7. Activiteitenverslagen van de Raad van Bestuur en van het secretariaat van het BFPVS
  1. European Forum for Urban Security : Belgische leden en Europese projecten
  2. Activiteitenverslag van de Raad van Bestuur
  3. Evolutie van het aantal bezoekers van de website
 8. Activiteitenverslagen van de netwerken van het Belgisch Forum
  1. Preventieambtenaren
  2. Interne evaluatoren
  3. Coördinatiecel Gemeenschapswachten
  4. Lokale Drugscoordinaties
  5. Publieke bemiddelaren van interpersonele conflicten
  6. Gemeentelijke schoolsdiensten
  7. Straathoekwerk coordinatie
  8. Administratieve en financiële coordinatoren
  9. GAS-ambtenaren (Gemeentelijke Administratieve Sancties)
  10. Adviseurs in diefstalpreventie
  11. Buurtbemiddelaren
  12. OGAM’s diensten : Omkadering voor de Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (Autonome werkstraffen)
  13. Juridische bijstand
  14. Preventie van gewelddadige radicalisering
  15. Stedelijke bendes
  16. Onvoeiligheidsgevoel in de sociale huisvestingen

Bijlage 1 : Begroting 2017
Bijlage 2 : Jaarrekeningen en balans 2016

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018