Jobs, stages et formations

Aanwerving van een "Communication officer" voor het Belgisch Forum vzw : voltijdscontract van onbepaalde duur

Het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, vereniging van 60 Belgische gemeenten die binnen het thema “lokale preventie en veiligheid” opereert, werft een "Communication officer" aan en zoekt een voltijds medewerker voor een contract van onbepaalde duur.

OPDRACHT : De "Communication Officer" van het BFPVS vzw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van middelen, acties en communicatienetwerken. Het Belgisch Forum vzw en haar leden wensen hun imago en reputatie verder te ontwikkelen, en een eigen identiteit te versterken. De Communication Officer zal trachten dit proces te faciliteren, en de leden rond de doelstellingen van de vereniging te bundelen. Hij/zij werkt nauw samen met de coördinator van het BFPVS vzw.

De Communication Officer zal :

Meer specifiek zal hij/zij :

Als communication officer voor het BFPVS vzw, zal hij/zij :

PROFIEL

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

AANBIEDING

HOE KAN JE SOLLICITEREN ? Als je jezelf herkent in dit profiel, aarzel dan niet om ten laatste op 8 augustus 2019 je cv, een motivatiebrief en een kopie van je diploma te sturen naar het Belgisch Forum voor Preventie en Stedelijke Veiligheid, per post naar Kazernestraat 37 te 1000 Brussel, poststempel, of per e-mail op dit adres, met vermelding van het onderwerp dat het een kandidatuur is voor de functie van "Communication Officer van het BFPVS vzw". Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, geef dan een gelijkwaardigheidsattest op die is uitgegeven door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Gelet op het aantal aanvragen zullen onvolledige aanvragen systematisch worden afgewezen zonder de kandidaten te informeren. De indiensttreding is gepland op 15 september 2019, na onderzoek van de aanvragen en organisatie van de interviews gepland op 26-29 augustus 2019. Het BFPVS vzw selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. In geval van indiensttreding moet de aanvrager een geboorteakte en een blanco strafregister overleggen.

WERKPLAATS Kantoor in Brussel (gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer) en eventuele vervoerskosten in Belgie ten laste van het BFPVS vzw

INFOS Laetitia NOLET, Coördinator van het BFPVS vzw, Tel : 02/279.65.92 - fax : 02/279.65.09

Publicaties van de aanwerving op :

Thème(s) lié(s) à cet article

Agenda