Jobs, stages en opleidingen

Aanwerving van een "Communication Officer" voor BeFUS vzw : voltijdscontract van bepaalde duur

BeFUS vzw, de vereniging van 100 Belgische gemeenten die binnen het thema “lokale preventie en veiligheid” opereert, werft een “Communication Officer” aan. We zoeken een voltijds medewerker voor een contract van bepaalde duur van één jaar (maart 2021 tot maart 2022).

OPDRACHT 

De "Communication Officer" van BeFUS vzw is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van middelen, acties en communicatienetwerken. Het Belgisch Forum vzw en haar leden wensen hun eigen identiteit verder te ontwikkelen, en hun imago en reputatie te versterken.

De  "Communication Officer" van BeFUS vzw zal trachten dit proces te faciliteren, en de leden rond de doelstellingen van de vereniging te bundelen. Hij/zij werkt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van BeFUS vzw.

De "Communication Officer" van BeFUS vzw zal :

Meer specifiek zal hij/zij :

Als Communication Officer voor BeFUS vzw, zal hij/zij :

PROFIEL

SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

AANBIEDING

HOE KAN JE SOLLICITEREN ? 

Als je jezelf herkent in dit profiel, aarzel dan niet om ten laatste op 9/3/2021 je cv, een motivatiebrief en een kopie van je diploma te sturen naar het BeFUS vzw,per e-mail, met vermelding van het onderwerp dat het een kandidatuur is voor de functie van "Communication Officer BeFUS vzw". Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, geef dan een gelijkwaardigheidsattest op die is uitgegeven door de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Gelet op het aantal aanvragen zullen onvolledige aanvragen systematisch worden afgewezen zonder de kandidaten te informeren. De indiensttreding wordt ingezamenlijk overleg bepaald, na onderzoek van de aanvragen en organisatie van de interviews gepland in maart 2021. BeFUS vzw selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. In geval van indiensttreding moet de aanvrager een geboorteakte en een blanco strafregister overleggen.

WERKPLAATS :
Telewerk en eventuele vervoerskosten in Belgie ten laste van het BeFUS vzw

INFOS :
Laetitia NOLET : info@urbansecurity.be, Coördinator BeFUS vzw Tel : 0472/333.928- fax : 02/279.65.09

Hierbij vindt u de aanwerving.

Thema's van dit artikel

Agenda