Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Welkom op onze website!

In 2018 brengt het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden 38 steden en gemeenten samen om na te denken over een lokaal beleid voor de criminaliteitspreventie en over de strijd tegen het onveiligheidsgevoel.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, het geïntegreerd beleid voor criminaliteitspreventie in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Beschikbare informatie:

Voor alle verdere informatie

Laatste update

De openbare ruimte: het verantwoord delen, de uitdagingen en de lokale antwoorden, Studiedag van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden, 7/6/2018, Namen
7 juni 2018

U bent van harte welkom op de tweede nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het (...)...

Thema's

Publicaties

sentiment d'insecurite

Agenda

Europees en nationale forums

forum europeen forum français forum italien forum espagnol forum luxembourgeois forum portugais