Welkom op onze website!

In 2019 brengt het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden 58 steden en gemeenten samen om na te denken over een lokaal integraal veiligheidsbeleid - criminaliteitspreventie en de strijd tegen het onveiligheidsgevoel.

Het forum is echter ook bereikbaar voor elke stad, gemeente of andere organisatie, actief binnen de sector van het veiligheids- en preventiebeleid, die zich diepgaander zou willen informeren omtrent dit onderwerp.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, het geïntegreerd en integraal veiligheids- en preventiebeleid in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Voor alle verdere informatie

Openbaar nieuws

Diensten aan onze ledennl

1. Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

2. Word uitgenodigd voor alle activiteiten van het BFPVS en krijg gratis toegang met 2 personen per activiteit

3. Jaarverslag met de gegevens van:

leden van professionele netwerken per thema en regio
burgemeesters, stedelijke en/of gemeentelijke preventiediensten en contactpersonen van de leden (preventieambtenaren en interne evaluatoren, …)

4. Stadsfiches (organogram) van de preventiediensten van onze leden

5. Agenda en verslag van de vergaderingen van onze netwerken

6. Artikels en werkdocumenten gemakkelijk terugvinden via trefwoorden

=> Word lid van het Belgisch forum vzw!

lees dit artikel

Agenda

Contact

BFPVS vzw:
Kazernestraat nr.37 - 1000 Brussel
tel: 02/279.65.92 - fax: 02/279.65.09