Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Andere evenementen

20 jaar samenwerking tussen politie en wetenschap

Uitnodiging CPS-studiedag "Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan?", 20 april 2010, Herman Teirlinckauditorium, KBC, Brussel

PILOTEN: ALAIN COLLIER EN SOFIE DE KIMPE

"De leider is dood. Leve de manager". Volgens Marc Beulens in Trends worden we in het hedendaags managementlandschap geconfronteerd met een (leiderschaps)crisis van jewelste. Net nu organiseert het Centrum voor Politiestudies een studiedag over politieel leiderschap waarbij de invulling van de rol als politiechef niet zo evident lijkt.Na tien jaar politiehervorming, waarin leiders hebben getracht te beïnvloeden en te veranderen, wordt de vraag gesteld of het politieleiderschap geen nood heeft aan zuurstof. Moeten de politieverantwoordelijken van de grote integratiebeweging aan dezelfde eisen voldoen als de generatie "en régime"? Zijn accentverschuivingen of zelfs een nieuwe rolverdeling voor de toekomstige beheerders geen kritieke succesfactor om onze organisaties succesvol te houden? Wat moeten leiders doen na een periode van hervorming en verandering? Het gevaar bestaat dat ze allerlei nieuwe ambities gaan zoeken om opnieuw te veranderen. De vraag rijst of het systeem geen nood heeft aan rust? Of houdt een organisatie op kruissnelheid geen tekens van achteruitgang in zich?Tijdens deze studiedag gaan we op zoek naar het pad voor de toekomstige leider, de leider na de integratie.

Dagprogramma:

Download folder hier

Dagvoorzitters:

Voormiddag: Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter van de Federale Politieraad

Namiddag: de heer Dirk Van Nuffel, voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie

9u00: Ontvangst van de deelnemers - koffie

9u30: Welkomstwoord door de dagvoorzitter

9u45: Vakontwikkeling en professionalisering van Nederlandse politieleiders
Dr. Martijn van der Meulen, docent, onderzoeker Universiteit Utrecht, Dpt. Bestuurs- en Organisatiewetenschap

10u15: Politieleiderschap: een vak(ontwikkeling) apart?
Mevr. Lieselot Bisschop, wetenschappelijk medewerker Hogeschool Gent, Dpt. Handelswetenschappen en
Bestuurskunde, Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS)
Voorstelling van het onderzoek: Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders in opdracht van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Promotor : prof. dr. Sofie De Kimpe - Co-promotoren: Prof. dr. Willy Bruggeman, Prof. dr. Marleen Easton, Prof. dr. Jeroen Maesschalck.

10u45: Koffiepauze

11u15: 5% inspiratie...
De heer Eric Luts, Algemeen directeur Personeel, Financiële Controle & Facilitair Bedrijf KBC, Lid van het Managementcomité divisie België

11u45: "Ik" en "die ander" naar "wij"
De heer Rudy Maertens, Algemeen Directeur Algemeen Ziekenhuis Alma

12u15: Broodjeslunch

13u30: Mijn manager is een held
De heer Jef Staes

15u00: Koffiepauze

15u30: En nu? Welke lessen trekken om een korps te leiden?
De heer David Yansenne, Hoofdcommissaris - Korpschef, Politiezone Brussel-Noord

16u00: De weg naar een centrum voor politieleiderschap: hobbelig of geplaveid?
Mevrouw Annemie Turtelboom, Minister van Binnenlandse Zaken

Coördinatie en voorbereiding:

Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Federale Politieraad
De heer Alain Collier, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas
Prof. dr. Sofie De Kimpe, Projectmanager "Politie, een lerende organisatie, Docente Vrije Universiteit Brussel
De heer Piet De Brouwer, Hoofdcommissaris, Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Opleiding
Mevrouw Antoinette Vanden Bossche, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Meetjesland-Centrum

Praktische inlichtingen

Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de broodjeslunch en de koffiepauzes inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 14 "Politieleiderschap", uitgeverij Maklu, inbegrepen in de deelnameprijs.
Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek). Voor meer info, neem a.u.b. contact op met Nathalie Roegiers of 09/223.24.11 (niet op woensdag).

Doelgroepen:

Leden van de Geïntegreerde Politie
Academische wereld en studenten
Leden van de Bijzondere Inspectiediensten
Welzijnssector
Burgemeesters en lokale besturen

Plaats:

Herman Teirlinckauditorium KBC
Havenlaan 2
1080 Brussel

Bereikbaarheid:
Omwille van de beperkte parkeermogelijkheden, raden wij u aan het openbaar vervoer te gebruiken.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer of met de wagen

Inschrijven:
Studiedag dd. 20/04/2010 te Brussel > details en en online inschrijven

Voor meer informatie

Om deze nieuwsbrief correct te lezen, klik dan hier

Thema's van dit artikel

Thema's

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018