Forum Belge pour la Prévention et la Sécurité Urbaine

Activités du FBPSU et de ses communes

20 april 2010 : CPS-studiedag "Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan ?"

20 april 2010, Herman Teirlinckauditorium, KBC, Brussel

PILOTEN : ALAIN COLLIER EN SOFIE DE KIMPE

De leider is dood. Leve de manager”. Volgens Marc Beulens in Trends worden we in het hedendaags managementlandschap geconfronteerd met een (leiderschaps)crisis van jewelste. Net nu organiseert het Centrum voor Politiestudies een studiedag over politieel leiderschap waarbij de invulling van de rol als politiechef niet zo evident lijkt.Na tien jaar politiehervorming, waarin leiders hebben getracht te beïnvloeden en te veranderen, wordt de vraag gesteld of het politieleiderschap geen nood heeft aan zuurstof.

Dagprogramma :
Dagvoorzitters :

Voormiddag : Prof. dr. Willy Bruggeman, voorzitter van de Federale Politieraad

Namiddag : de heer Dirk Van Nuffel, voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie

9u00 : Ontvangst van de deelnemers - koffie

9u30 : Welkomstwoord door de dagvoorzitter

9u45 : Vakontwikkeling en professionalisering van Nederlandse politieleiders

Dr. Martijn van der Meulen, docent, onderzoeker Universiteit Utrecht, Dpt. Bestuurs- en Organisatiewetenschap

10u15 : Politieleiderschap : een vak(ontwikkeling) apart ?

Mevr. Lieselot Bisschop, wetenschappelijk medewerker Hogeschool Gent, Dpt. Handelswetenschappen en
Bestuurskunde, Onderzoeksgroep Governing and Policing Security (GaPS)

Voorstelling van het onderzoek : Hoofdcommissarissen in ontwikkeling. Een onderzoek naar competentievervolmaking bij politieleiders in opdracht van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Promotor : prof. dr. Sofie De Kimpe - Co-promotoren : Prof. dr. Willy Bruggeman, Prof. dr. Marleen Easton, Prof. dr. Jeroen Maesschalck.

10u45 : Koffiepauze

11u15 : 5% inspiratie...

De heer Eric Luts, Algemeen directeur Personeel, Financiële Controle & Facilitair Bedrijf KBC, Lid van het Managementcomité divisie België

11u45 : "Ik" en "die ander" naar "wij"

De heer Rudy Maertens, Algemeen Directeur Algemeen Ziekenhuis Alma

12u15 : Broodjeslunch

13u30 : Mijn manager is een held

De heer Jef Staes

15u00 : Koffiepauze

15u30 : En nu ? Welke lessen trekken om een korps te leiden ?

De heer David Yansenne, Hoofdcommissaris - Korpschef, Politiezone Brussel-Noord

16u00 : De weg naar een centrum voor politieleiderschap : hobbelig of geplaveid ?

Mevrouw Annemie Turtelboom, Minister van Binnenlandse Zaken

Coördinatie en voorbereiding :

Prof. dr. Willy Bruggeman, Voorzitter Federale Politieraad

De heer Alain Collier, Hoofdcommissaris, Politiezone Sint-Niklaas

Prof. dr. Sofie De Kimpe, Projectmanager "Politie, een lerende organisatie, Docente Vrije Universiteit Brussel

De heer Piet De Brouwer, Hoofdcommissaris, Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Opleiding

Mevrouw Antoinette Vanden Bossche, Hoofdcommissaris, Korpschef, Politiezone Meetjesland-Centrum

Praktische inlichtingen

Prijs : Het inschrijvingsgeld bedraagt 85 euro per deelnemer. In de inschrijvingsprijs zijn de kosten van de broodjeslunch en de koffiepauzes inbegrepen. De deelnemers ontvangen een exemplaar van het Cahier Politiestudies nr. 14 “Politieleiderschap”, uitgeverij Maklu, inbegrepen in de deelnameprijs.

Structurele partners krijgen 10 % korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat aan te klikken dat u structureel partner bent bij de online inschrijving. Zie : structureel partnership.

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten kunnen deelnemen aan het verlaagde tarief van 30 euro per persoon (zonder boek). Voor meer info, neem a.u.b. contact op met Nathalie Roegiers via secretariaat@politiestudies.be of 09/223.24.11 (niet op woensdag).

Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette niet-baremische vorming voor alle politiemedewerkers. Gelieve uw identificatienummer en het nummer van de politiezone of de exacte naam van uw dienst bij uw inschrijving op te geven.

Doelgroepen :

Leden van de Geïntegreerde Politie

Academische wereld en studenten

Leden van de Bijzondere Inspectiediensten

Welzijnssector

Burgemeesters en lokale besturen

Plaats :
Herman Teirlinckauditorium KBC
Havenlaan 2
1080 Brussel

Bereikbaarheid :
Omwille van de beperkte parkeermogelijkheden, raden wij u aan het openbaar vervoer te gebruiken.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer of met de wagen

Inschrijven :
Studiedag : Moet de nieuwe politielei(j)der niet opstaan ?dd. 20/04/2010 te Brussel > details en online inschrijven

Gewone inschrijving : € 85,00 In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en een publicatie inbegrepen die ik op het einde van de studiedag ontvang. De betaling gebeurt na ontvangst van een factuur.
€ 85,00

Ik ben een individuele voltijdse onbezoldigde student : € 30,00 In de inschrijving zijn de kosten van een broodjeslunch en de koffiepauzes inbegrepen. Ik ontvang geen publicatie. De betaling gebeurt na ontvangst van een factuur.
€ 30,00

Ik schrijf in voor de studiedag en maak gebruik van mijn deelnamepakket van 2009 of 2010 (enkel voor structurele partners) : € 0 Het deelnamepakket werd al gefactureerd dus ik ontvang geen factuur meer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de koffiepauzes en een publicatie inbegrepen die ik op het einde van de studiedag ontvang.
€ 0

Wenst u in de toekomst niet langer de nieuwsbrieven van politiestudies.be te ontvangen, gelieve ons dan een email te sturen met de vermelding dat u niet langer een email wenst te ontvangen. U kunt ook automatisch uitschrijven op onze website door uw emailadres in te voeren op deze pagina.

Info : Centrum voor Politiestudies

Dans la même rubrique

Thème(s) lié(s) à cet article

Nos thématiques

Agenda

11
12
2018


15
11
2018


15
10
2018