Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Slachtofferhulp

Straatse benden

Intergenerationele conflicten

Andere

Management van het publieke ruimte

Jeugd

Justitie en politie acties

Burgerparticipatie

Geestelijke gezondheid en sociale precariteit

Onveiligheidsgevoel

Communicatie en media

Straathoekwerkers

Evaluatie en diagnose

Gemeenschapswachten

Schoolbemiddeling

Bemiddeling

Preventie van het radicalisme

Verslavingspreventie

Diefstalpreventie en technopreventie

Lokale criminaliteitspreventie

Politiques locales de la nuit

Laatste update

"De openbare ruimte : het verantwoord delen en de lokale innovaties", 11/12/2018, Brussel : Studiedag van het Belgisch Forum
11 juni 2018

U bent van harte welkom op de derde nationale bijeenkomst van het Belgisch Forum over het thema (...)...

Thema's

Agenda

12
06
2019


11
12
2018


15
11
2018