Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Samen de leefbaarheid en veiligheid verhogen

Inhoud

Gids voor lokale partners om de leefbaarheid en veiligheid samen in de buurt te verhogen

Gelieve hier de "Gids voor lokale partners om de leefbaarheid en veiligheid samen in de buurt te verhogen" te vinden.

Voor meer info :
www.vvsg.be

Nadja De Smet nadja.desmet@vvsg.be
02 /211 56 02