Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Samenlevingsproblemen in onze buurten

Inhoud

Jonge en minder jonge bewoners: hoe herstel je de dialoog en zorg je voor wederzijds respect en begrip? : publicatie en filmpje over het project

Heel wat wijken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden geconfronteerd met samenlevingsproblemen tussen jongeren en ouderen. Zowat overal zijn er immers pogingen om in te gaan tegen vooroordelen en de dialoog tussen jonge en minder jonge bewoners te herstellen, maar ze zijn nog te weinig gekend. Daarom beslisten de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS) samen te werken om aan de opgedane ervaring meer ruchtbaarheid te geven. De Stichting vertrouwde het Forum de opdracht toe om praktijken op het terrein op te sporen die erin geslaagd zijn het samenleven te verbeteren en (opnieuw) intergenerationele banden te smeden in buurten waar zich spanningen voordoen.

De publicatie is een weergave van de blik van twee onderzoekers op dit probleem en stelt dertig concrete ervaringen voor. Het geeft een massa nuttige tips voor mensen die op het terrein geconfronteerd worden met intergenerationele en interculturele spanningen in de publieke ruimte.

Drie van de dertig besproken ervaringen worden weergegeven in een video.

Hier is de link om de publicatie "Samenlevingsproblemen in onze buurten : Jonge en minder jonge bewoners: hoe herstel je de dialoog en zorg je voor wederzijds respect en begrip?" te zien.

Hier is de link om de publicatie gratis te downloaden en hier om het on line te bestellen.

Hier is de link om de samenvatting van de publicatie te lezen.

Hier is de link om het filmpje over dit project te zien.

Voor meer informatie over dit project en de intergenerationele initiatieven, gelieve contact met Laetitia Nolet, Project manager van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden te nemen, of op de website van de Koning Boudewijn Stichting te gaan.