Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Seksisme, Veiligheid van de vrouwen en communautaire partnerschapen

Gelieve hierbij de nieuwe wet ter bestrijding van seksisme van 3 augustus 2014 te vinden.

Het internationaal centrum voor criminaliteitspreventie (CIPC) huisvest een internationale NGO “vrouwen en internationale steden”. Deze ONG, promotor van uitwisseling van goede praktijken onder de steden onderling, heeft meerdere rapporten gepubliceerd nuttig voor de evaluatie van het onderzoeksverloop, de lokale politiek gericht op de veiligheid van de vrouwen in de stad en het integreren van een toenadering van de geslachten.

Bijgevoegd rapport “construeren van communautaire partenariaten van lokale actie aangaande de veiligheid van de vrouwen” (2007)

Deze gids beoogt het aanzetten van vrouwengroepen tot het oprichten van partenariaten met hun lokale of gemeentelijke overheid. Het wijst nogmaals op de voordelen van werken in partenariaat, onderstreept de uitdagingen en geeft pistes en concrete modaliteiten voor het opstarten en onderhouden van een lokaal partenariaat.

Contact : Marisa Canuto

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

2017 “Security, Democracy & Cities” Conference: registration opens on 9/03/2017
15 November 2017

15-17 November 2017, DHUB, Barcelona Organised by the European Forum for Urban Security (...)...

Thema's

Agenda

24
10
2017


13
06
2017


28
05
2017