Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Studiedag over verslaving (Brussel, 15/04/2008)

Het Overleg Drugsverslaving Brussel organiseert een studiedag over verslavingen te Brussel. Zij acht het wenselijk dat terreinactoren en de gewone burgers zich kunnen uitspreken over de uitwerking van een samenhangend beleid in Brussel en dit in aanwezigheid van de Brusselse parlementsleden.

De commissie waarvan de heer CATTACHIN lid is, heeft een verslag opgesteld met als titel "psychoactief ch".

Deze titel wil een inachtneming van alle psychoactieve producten aangeven, of ze nu wettelijk (alcohol, tabak, geneesmiddelen, …) of illegaal zijn (cannabis, heroïne, cocaïne, ...). Dit project wil de benadering van de risicovermindering uitbreiden tot de wettelijke producten, de commissie behandelt eveneens de kwestie van de psychoactieve producten vanuit het oogpunt van de markteconomie.

Klik op de link voor de uitnodiging voor deze studiedag:

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

2017 “Security, Democracy & Cities” Conference: registration opens on 9/03/2017
15 November 2017

15-17 November 2017, DHUB, Barcelona Organised by the European Forum for Urban Security (...)...

Thema's

Agenda

24
10
2017


13
06
2017


28
05
2017