Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Regionale Toetsingsmomenten Gezondheidsconferentie Preventie

Gezondheidsconferentie Preventie 2016

De gezondheidsdoelstellingen rond Voeding en Beweging en rond Tabak, Alcohol en Drugs liepen eind 2015 af.
Om te komen tot nieuwe doelstellingen en strategieën om die doelstellingen te kunnen realiseren, wordt, conform het preventiedecreet, een traject doorlopen dat zal uitmonden in de Gezondheidsconferentie Preventie op 16 en 17 december 2016.
Deze gezondheidsconferentie wil het draagvlak aftoetsen en engagementen stimuleren in het werkveld en de kennis van bewezen strategieën (evidence) verhogen om zo richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Tijdens de regionale toetsingsmomenten wordt de stand van zaken van de voorbereiding op de gezondheidsconferentie toegelicht :

woensdag 28 september in Leuven (Dirk Boutsgebouw, info@logo-oostbrabant.be),
donderdag 6 oktober in Antwerpen (contact en informatie Huis van de Sport, info@logoantwerpen.be)
maandag 10 oktober in Gent (Auditorium Virginie Lovelinggebouw, info@gezondplus.be)

Contact en informatie: info@zorg-en-gezondheid.be

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018