Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals : website PASS

PASS (Project- en actiesite rond schoolwelbevinden voor professionals) is nu on line op het volgende adres.

Deze site telt een tweehonderdtal diensten, instellingen en verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die informatie, begeleiding, ondersteuning, projecten, animaties, enz. aanbieden om het schoolwelbevinden te bevorderen. Deze werd door de brusselse gemeentelijke schoolsdiensten, met de steun van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest, van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden en de brusselse gemeenten.

Verdere informatie

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018