Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Positie van de slachtoffer

News :
- 15 DECEMBER 2013. — Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018