Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Opvoeding van de professionnele in drugs

Het ECEtt 2006-2008 programma is gefinancierd geworden door de Europese gemeenschap en het agentschap Leonardo da Vinci.

ECEtt is:

Dit netwerk groepeert verschillende instellingen uit 8 Europese landen (België, Frankrijk, Polen, Griekenland, Italië, Spanje, Ierland en Bulgarije) die gespecialiseerd zijn in toxicomaniebehandeling.

Haar filosofie is geïnspireerd door de traditie van “gezellenstelsel” die het doorgeven van kennis onder vakmensen organiseert. Dit ideaal van ontwikkeling door en via het beroep werd doorgegeven en aangepast aan de beroepen van opvoeding en preventie.

ECEtt helpt bij het identificeren van de nood aan competenties, het aanbieden van een expertise via partenariaten en het oprichten van een opleidingsdispositief.

Dit dynamisch partenariaat biedt aan de professionelen uit de sociale en pedagogische sector een origineel leermodel gebaseerd op het doorgeven van goede praktijken onder gelijken. Deze uitwisselingen gebeuren via de massamedia, zoals “e-learning” en de uitwisseling van stagiaires.

Op 19 september 2008 heeft een ECEtt conferentie over het “Europees gezellenstelsel” in de opvoeding en de training via reizen.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018