Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Koninklijk besluit over opleidingsvoorwaarden van de gemeenschapswachten van 15 mei 2009

Het koninklijk besluit van 15 mei 2009 bepaalt de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen en de aanwijzingsmodaliteiten van de opleidingsorganismen en de aggregatie van de opleidingen.

Thema's van dit artikel

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018