Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Een politie in netwerk : visie voor 2025

Een politie in verbinding : "Een visie voor de politie in 2025"
Op 30 juni 2014 heeft de werkgroep Visie 2025 haar "Visie op de politie van de toekomst" voorgesteld. Dit rapport is het resultaat van een multidisciplinaire werkgroep, voorgezeten door Willy Bruggeman, de voorzitter van de federale politieraad. Met dit kersverse document wenst de werkgroep de Belgische politie, als een van de noodzakelijke schakels in een netwerk van sociale actoren, klaar te stomen voor de uitdagingen waarmee de Belgische samenleving in de volgende decennia zal geconfronteerd worden.
Politie 2025
Persbericht visie 2025

Thema's van dit artikel

Laatste update

Van "veiligheidscontracten" tot "Strategische Veiligheids- en Preventieplannen" - Geschiedenis en actualiteit
24 November 2017

Sinds 1990 had het Pinksterplan de bedoeling een nieuwe preventiefilosofie te ondersteunen door (...)...

Thema's

Agenda

13
12
2017


11
12
2017


24
10
2017