Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

Een Interne Evaluator in Brussel of Wallonië contacteren?

Wat is de opdracht van de Interne Evaluator?

De interne evaluator verzekert en omkadert de evaluatie van verschillende projecten die op punt werden gesteld in het kader van het veiligheids-en preventiecontract.

Hiervoor doet de evaluator het volgende :

- hij verzekert een methodologische steun voor de verschillende projectverantwoordelijken;

- hij verzamelt en analyseert de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die inzetbaar zijn bij de evaluatie en de analyse van de vragen i.v.m. veiligheid (in objectieve en subjectieve dimensies), namelijk in het kader van de uitwerking van de plaatselijke veiligheidsdiagnose;
- en hij stelt de evaluatierapporten op ter attentie van de subsidiërende machten.

Nuttige gegevens voor Brussel en Wallonië:

Hierbij treft u de gegevenslijst aan van alle interne Evaluatoren die in functie zijn bij de Brusselse gemeenten en in Wallonië en die over een veiligheids- en preventiecontract beschikken.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018