Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Thema’s

De Lokale Drugscoördinatie Brussel

De Lokale Drugscoördinatie Brussel is een overlegorgaan in het kader van drughulpverlening tussen diensten, gesubsidieerd door de veiligheids- en preventiecontracten, diensten gesubsidieerd door de preventiecontracten en alle gemeentelijke diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit overlegorgaan wordt erkend door de lokale Brusselse overheden, het Belgisch Forum en de andere lokale coördinaties.

Thema's van dit artikel

Andere artikels met hetzelfde thema

Laatste update

Wetsontwerp ivm de bemiddeling van 5/2/2018 aan de Belgische Kamer
7 Februari 2018

Gelieve hierbij het wetsontwerp ivm de bemiddeling die op 5/2/2018 door de regering aan de (...)...

Thema's

Agenda

28
05
2018


23
03
2018


21
03
2018