Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden

Welkom op onze website!

In 2017 brengt het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden 38 steden en gemeenten samen om na te denken over een lokaal beleid voor de criminaliteitspreventie en over de strijd tegen het onveiligheidsgevoel.

De website van het BFPVS vzw zorgt voor een vlottere communicatie tussen de leden onderling, maar wil via deze weg ook, zowel hier in België als in het buitenland, het geïntegreerd beleid voor criminaliteitspreventie in de Belgische gemeenten naar buiten brengen, uitwisselen, bevorderen en verbeteren.

Beschikbare informatie:

Laatste update

Van "veiligheidscontracten" tot "Strategische Veiligheids- en Preventieplannen" - Geschiedenis en actualiteit
24 November 2017

Sinds 1990 had het Pinksterplan de bedoeling een nieuwe preventiefilosofie te ondersteunen door (...)...

Thema's

Publicaties

sentiment d'insecurite

Agenda

Europees en nationale forums

forum europeen forum français forum italien forum espagnol forum luxembourgeois forum portugais